Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Lượt xem: 74 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều tên tuổi vĩ đại, vừa là anh hùng dân tộc vừa là nhà tư tưởng lớn. Trong đó, Hồ Chí Minh ghi dấu ấn lịch sử đậm nét nhất, mang tầm vóc thời đại, được thế giới ngợi ca. Dù không để lại các công trình nghiên cứu chuyên khảo về các lĩnh vực nhưng qua những bài viết, bài nói Người để lại đã chứa đựng những tư tưởng lớn mà giá trị của nó vượt thời đại.

Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có rất nhiều tên tuổi vĩ đại, vừa là anh hùng dân tộc vừa là nhà tư tưởng lớn. Trong đó, Hồ Chí Minh ghi dấu ấn lịch sử đậm nét nhất, mang tầm vóc thời đại, được thế giới ngợi ca. Dù không để lại các công trình nghiên cứu chuyên khảo về các lĩnh vực nhưng qua những bài viết, bài nói Người để lại đã chứa đựng những tư tưởng lớn mà giá trị của nó vượt thời đại.

Cuốn sách “Triết lý "Dĩ bất biến, ứng vạn biến“ trong tư tưởng Hồ Chí Minh“ do GS, TS. Nguyễn Hùng Hậu làm chủ biên phân tích, giới thiệu rõ hơn triết lý này trong tư tưởng của Người. Từ việc đưa ra những lý luận về mối quan hệ biện chứng giữa cái bất biến và cái vạn biến trong triết học, tác giả đã đi sâu vào phân tích cái bất biến và cái vạn biến trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời đưa ra mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Cuốn sách đã nêu cái bất biến và cái vạn biến trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng triết lý “dĩ bất biến, ứng vạn biến” nhằm đưa nước ta phát triển nhanh và bền vững, trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tư tưởng của Hồ Chí Minh về “dĩ bất biến, ứng vạn biến” mang tính triết lý sâu sắc, đó là phải lấy cái bất biến - cái không thay đổi, để ứng phó với cái vạn biến – cái thay đổi nhưng không được rời xa cái bất biến. Hồ Chí Minh tiếp thu phép biện chứng macxit, nhưng đồng thời cũng chịu ảnh hưởng của tư duy biện chứng phương Đông. Cái bất biến ở đây được xác định là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên để đạt được cái bất biến là cả một quá trình đấu tranh trong muôn vàn cái vạn biến, đòi hỏi cần có sách lược đúng đắn và hiệu quả trong mỗi bước đi, mỗi giai đoạn để chuyển dần từ những thay đổi mang tính tiến hóa đến những thay đổi mang tính cách mạng. Người thường bắt đầu từ cái bất biến rồi mới đi tới cái vạn biến…

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo