Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam

Lượt xem: 24 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc.

Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam / Lê Văn Thiêm chủ biên. - H. : Đại học Quốc gia, 2020. - 158tr.

Văn hóa là tổng thể sống động các hoạt động và sáng tạo trong quá khứ và trong hiện tại. Qua các thế kỷ, hoạt động sáng tạo ấy đã hình thành nên một hệ thống các giá trị, các truyền thống và thị hiếu - những yếu tố xác định đặc tính riêng của mỗi dân tộc.

Cuốn sách “Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam” trình bày các khái niệm về văn hóa; mối quan hệ giữa văn hóa và sự phát triển của xã hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng ta về phát triển văn hóa gắn với sự phát triển của xã hội Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo