Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay.

Lượt xem: 121 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định trí thức là một trong những động lực lớn của cách mạng, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên trước những thời cơ, thách thức lớn của đất nước trong giai đoạn mới hiện nay, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức đang bộc lộ những hạn chế nhất định.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay : Sách chuyên khảo / Ngô Huy Tiếp chủ biên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 139tr. ; 21cm.
       Đảng Cộng Sản Việt Nam đã khẳng định trí thức là một trong những động lực lớn của cách mạng, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội đối với mỗi quốc gia cũng như trên phạm vi quốc tế. Tuy nhiên trước những thời cơ, thách thức lớn của đất nước trong giai đoạn mới hiện nay, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức đang bộc lộ những hạn chế nhất định.
      Nhằm giúp bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về công tác vận động trí thức. Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách: “ Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với trí thức nước ta hiện nay” do Tiến sĩ Ngô Huy Tiếp chủ biên và được xuất bản bởi nhà xuất bản Chính trị Quốc gia năm 2009.
     Cuốn sách có kết cấu gồm 2 chương trong 139 trang với các nội dung chính:
Chương I: Phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức Việt Nam – những vấn đề lý luận và thực tiễn.
Chương II: Mục tiêu phương hướng và giải pháp cơ bản đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức.
        Trân trọng giới thiệu!

                                                                              Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo