Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đổi mới quan hệ giữa Đảng nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam

Lượt xem: 183 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Hội nghị Trung Ương 7 khóa IX đã nhận định: .. “ Mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới”. Vì vậy việc đổi mới các quan hệ giữa Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được đặt ra như một đòi hỏi cấp bách cả về lý luận lẫn thực tiễn.

Đổi mới quan hệ giữa Đảng Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Chủ biên: Lê Hữu Nghĩa, Hoàng Chí Bảo, Bùi Đình Bôn. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 491tr. ; 21cm.

       Hội nghị Trung Ương 7 khóa IX đã nhận định: .. “ Mối quan hệ giữa Đảng, nhà nước và nhân dân chưa thật bền chặt và đang đứng trước những thách thức mới”. Vì vậy việc đổi mới các quan hệ giữa Đảng, nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội được đặt ra như một đòi hỏi cấp bách cả về lý luận lẫn thực tiễn.
       Nhằm góp phần giải quyết vấn đề này, năm 2008 nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản cuốn sách: “Đổi mới quan hệ giữa Đảng nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở Việt Nam”.
      Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của đề tài KX 01 – 03 nằm trong hệ thống chương trình KX 10 : “ Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị nước ta trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế” do GS. Lê Hữu Nghĩa, GS. Hoàng Chí Bảo và PGS. Bùi Đình Bôn đồng chủ biên.
       Qua 491 trang sách và bốn chương lớn, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn đọc các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn cở bản về đổi mới các mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay.

                                                                                     Nguyễn Quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo