Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới

Lượt xem: 125 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Ngay từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác tư tưởng là sợi chỉ xuyên suốt, là linh hồn của các công tác khác. Tư tưởng đúng đắn, lập trường vững vàng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới hiện nay, một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp và đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị. Nắm được vai trò quan trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách : “ Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2010.

Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới / Biên soạn: Nguyễn Danh Tiên chủ biên, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Ớt.... - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 255tr. ; 21cm.

      Ngay từ khi ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác tư tưởng là sợi chỉ xuyên suốt, là linh hồn của các công tác khác. Tư tưởng đúng đắn, lập trường vững vàng là yếu tố quan trọng hàng đầu tạo nên sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trong thời kỳ đổi mới hiện nay, một số mặt tiêu cực về tư tưởng đang có biểu hiện phức tạp và đang tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị.
Nắm được vai trò quan trọng của công tác tư tưởng trong giai đoạn hiện nay. Thư viện tỉnh Quảng Ninh trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách : “ Đảng lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới” do nhà xuất bản Chính trị Quốc gia phát hành năm 2010.
      Cuốn sách bao gồm ba chương:
Chương I: Tình hình mới, yêu cầu mới đối với công tác tư tưởng và sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng.
Chương II: Quá trình lãnh đạo công tác tư tưởng trong thời kỳ đổi mới.
Chương III: Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay.
       Nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng trong thời kỳ đổi mới là việc làm cần thiết, góp phần tạo nên sự ổn định chính trị - xã hội, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa hiện nay.
                                                                                  Nguyễn quỳnh

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo