Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30
Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân

(Click vào để xem ảnh lớn)

Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân

Lượt xem: 31 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 439tr. ; 24cm.

Số ĐKCB: M.034984, M.034985, LC.007471, LC.007472, VL.007065

Nxb: Quân đội nhân dân

Khổ: 16 x 24cm, 439 trang

Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Quân đội nhân dân Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc; từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, vì nhân dân phục vụ.

Mục tiêu lý tưởng của Quân đội nhân dân Việt Nam chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: Ngoài lợi ích của nhân dân, Quân đội ta không có lợi ích nào khác. Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã làm nên truyền thống vẻ vang: Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng; xứng đáng là quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp đó nhà xuất bản Quân đội nhân dân đã xuất bản cuốn sách "Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng hiếu với dân". Nội dung cuốn sách gồm:

Phần thứ nhất: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – Những vấn đề lý luận cơ bản.

Phần thứ hai: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân – biểu hiện trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm.

Phần thứ ba: Quân đội nhân dân Việt Nam trung với Đảng, hiếu với dân trong tình hình mới.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc!

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo