Mở cửa các ngày từ Thứ 3 – Chủ Nhật hàng tuần. Buổi sáng từ 7h30 - 12h00. Buổi chiều từ 13h30 - 16h30

(Click vào để xem ảnh lớn)

Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975

Lượt xem: 223 Còn hàng

Giá bán:

Liên hệ

Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mãnh liệt, quét sạch chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 : Sách tham khảo / Biên soạn: Đặng Việt Thủy, Đặng Thành Trung. - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2015. - 316tr. ; 21cm.- (40 năm Đại thắng Mùa Xuân 1975 - 2015)

       Mùa xuân năm 1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã giành được thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước bằng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mãnh liệt, quét sạch chế độ thực dân mới của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

       Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử là thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử quan trọng và tầm vóc thời đại sâu sắc, kết thúc vẻ vang 30 năm kháng chiến gian khổ bắt đầu từ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta. Tổ quốc ta độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

       Để bạn đọc cập nhật kịp thời kiến thức lịch sử về Ngày giải phóng miền Nam 30/4, Thư viện tỉnh Quảng ninh trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách “Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975”do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2015.

        Nội dung cuốn sách được chia làm 2 phần chính:

- Phần thứ nhất: Một số văn kiện của Đảng chỉ đạo Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975.

- Phần thứ hai: Đại thắng mùa Xuân năm 1975 kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc Việt Nam.

       Cuốn sách được biên soạn ngắn gọn, bố cục khá chặt chẽ, cung cấp cho bạnđọc những thông tin cơ bản nhất về các sự kiện lịch sử trọng đại, đặc biệt là diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

                                                                                                         Nguyễn Hiên

Danh mục sách
Liên hệ

Gọi điện: 0203.6500.163
Facebook Youtube
wiget Chat Zalo